วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ

หนังสือบันเทิงคดี                      
         เรื่อง  หนังสือดี 100  เล่มที่คนไทยควรอ่าน
เว็บไซด์ : http://th.wikipedia.org/

รายละเอียด :   รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ. 2408-2519) เป็นงานวิจัย ของ วิทยากร เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ "โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ" ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541
ประโยชน์ที่ได้รับ  :  เป็นเว็บไซด์ที่สามารถจะเข้าไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือดีๆที่ควรอ่าน   โดยได้คัดสรรหนังสือดี  100  เล่มที่คิดว่าดีและมีประโยชน์มาให้ได้อ่านกันโครงโลกนิติ

       โครงโลกนิติเป็นตัวอย่างจาก  100  เรื่องที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บนี้    ทำได้โดย
ไปดูที่เรื่องแล้วคลิกเรื่องที่ต้องการ                 รายละเอียด :  เมื่อกดเลือกเรื่องแล้วก็จะเข้าสู่หน้าที่เกี่ยวโครงโลกนิติทั้งหมด   โดยในหน้านี้จะมีประวัติของโครงโลกนิติ  รูปแบบของโคลงโลกนิติ   ตัวอย่างหนังสือของโครงโลกนิติ  เป็นต้น                            
หมวดหมู่ :   หนังสือดี  100  เล่มที่คนไทยควรอ่าน
     หน้านี้เข้าได้โดยไปที่ด้านล่างของหน้าเว็บแล้วคลิกเข้าไปรายละเอียด :  เป็นหน้าที่เปิดเข้ามาแล้วสามารถเลือกอ่านได้เลย   โดยจัดเรียง
หมวดหมู่ตามตัวอักษร  ซึ่งอยากอ่านเรื่องไหนก็คลิกเข้าไปได้เลยดูเพิ่ม
                     100  หนังสือดีวิทยาศาสตร์ไทย
         หน้านี้เข้าไปด้านล่างของเว็บจะเห็นคำว่าเพิ่มเติมแล้วข้างล่างของคำนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมมาแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะเป็นเนื้อหา


รายละเอียด :  เป็นหน้าที่แนะนำหนังสือเพิ่มเติมเข้ามาจากหนังสือบันเทิงคดี  โดย
   เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  100  เรื่อง   สารคดีและความรู้ทั่วไป  70  เรื่อง
    แต่ก็จะมีหนังสือบันเทิงคดี  30  เรื่องอยู่ด้วย
บทสรุปของการคัดเลือกเรื่อง  100  เรื่องที่คนไทยควรอ่าน
           จะอยู่ด้านล่างของหน้าอยู่ตรงอ้างอิงเห็นแล้วก็คลิกเข้าไปเลยรายละเอียด :  สรุปจากโครงการวิจัย คัดเลือกและแนะนำหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน ที่มีอาจารย์วิทยากร เชียงกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหัวหน้าคณะ โดยได้รับทุนอุดหนุน จากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี  พ.ศ. 2540-41

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น